ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Alloys for Non Precious Metal Partial Dentures

Κράματα για μη πολύτιμες μεταλλικές μερικές οδοντοστοιχίες

Τα κράματα κοβαλτίου-χρωμίου Heraenium είναι αποτέλεσμα εντατικής έρευνας. Τα μη πολύτιμα κράματα είναι οικονομικές εναλλακτικές λύσεις που προσφέρουν κορυφαία ποιότητα.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.