ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εξαρτήματα για πρεσσαριστά κεραμικά

Εξαρτήματα για πρεσσαριστά κεραμικά

Σας δίνουμε όλα τα υλικά που χρειάζεστε για την παραγωγή ολοκεραμικών αποκαταστάσεων χρησιμοποιώντας την τεχνική πρεσσαρίσματος καθώς και την περαιτέρω επεξεργασία τους σε φούρνο όπτησης κεραμικών.

Από τα υλικά πυροχωμάτων και τους δακτυλίους πρεσσαρίσματος, μέχρι τους δίσκους όπτησης.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.