ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υλικά προσθετικής

Υλικά προσθετικής

Υπάρχει ένα σύστημα πίσω από την ακρίβεια μας στην προσθετική.
Η ακρίβεια και ο ασφαλής χειρισμός των υλικών καθορίζουν τα αποτελέσματα στην προσθετική εργασία σας. Εκτός από σιλικόνες αθροιστικού τύπου (Α-Σιλικόνες) και σιλικόνες συμπύκνωσης (C-Σιλικόνες) η ολοκληρωμένη γκάμα των προϊόντων μας περιλαμβάνει επίσης αλγινικά και υλικά καταγραφής δήξεως. Η συσκευή ανάμιξης της εταιρείας μας προωθεί την αποτελεσματικότητα των ροών εργασίας στις θεραπείες σας προκειμένου να κάνει τη δουλειά σας πιο εύκολη. Ανταποκρινόμαστε επίσης στις απαιτήσεις σας με υλικά υψηλής απόδοσης για προσωρινές αποκαταστάσεις ή για συγκόλληση έμμεσων αποκαταστάσεων.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.