ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λήψη Αρχείων

ΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Λήψη Εγγράφων
Γενικοί Όροι Πώλησης και Παράδοσης (english) Download (PDF)
Γενικοί Όροι Αγοράς (english) Download (PDF)

Πιστοποιητικα ISO της Kulzer

Πιστοποιητικά TÜV Rheinland
Πιστοποιητικό ISO 13485 2016 Download (PDF)
EC Certificate Directive 93/42/EEC Annex II Download (PDF)
EC Certificate Directive 93/42/EEC Annex V Download (PDF)
Πιστοποιητικό ISO 9001:2015 Download (PDF)
Παράρτημα του πιστοποιητικού Download (PDF)
Πιστοποιητικό MD-SAP Download (PDF)