ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υλικά αντιγραφής /ντουμπλαρίσματος

Υλικά αντιγραφής /ντουμπλαρίσματος

Τα αναπόσπαστα στοιχεία για ακριβείς τεχνικές μερικής οδοντοστοιχίας: Τα έγκλειστρα και οι σιλικόνες ντουμπλαρίσματος.

Οι σιλικόνες μας διακρίνονται για την ακριβή αναπαραγωγή των λεπτομερειών και αντοχή στο σχίσιμο: Τα καλύτερα υλικά αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή παραγωγή των μοντέλων επικάλυψης. Αντίγραφα ακριβείας των εκμαγείων που έχουν τέλεια εφαρμογή.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.