ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Heraenium® P - για Στεφάνες & Γέφυρες
Heraenium® P - για Στεφάνες & Γέφυρες

Heraenium® P - για Στεφάνες & Γέφυρες

Κράματα μη πολύτιμων μετάλλων με βάση το CoCr

ΛΗΨΕΙΣ

Οδηγίες Χρήσεως

Επικοινωνία

  • HeraCeram® NP-Primer

    HeraCeram® NP-Primer

    Συνδετικός παράγοντας HeraCeram και HeraCeramSun με μη πολύτιμων κράματα