ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υλικά απόδοσης εξατομικευμένων χαρακτηριστικών

Υλικά απόδοσης εξατομικευμένων χαρακτηριστικών

Χρησιμοποιήστε τα HeraCeram Stains universal για να δημιουργήσετε εξατομικευμένα χαρακτηριστικά σε όλα τα κεραμικά HeraCeram.

Τα έτοιμα προς χρήση υλικά όλων των ενδείξεων καλύπτουν όλες τις εφαρμογές από την κλασική εξατομίκευση μέχρι τη συνολική χρώση των μονόχρωμων συστημάτων.
Με τα μεταβλητά χαρακτηριστικά όπτησής τους, τα υλικά απόδοσης εξατομικευμένων χαρακτηριστικών είναι κατάλληλα για εφαρμογή σε υψηλής τήξης κεραμικά, όπως η HeraCeram ή η HeraCeram Zirkonia αλλά και χαμηλής τήξης κεραμικά όπως η HeraCeram Sun.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.