ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Εξοπλισμός για Κατασκευή Τεχνητής Οδοντοστοιχίας

Εξοπλισμός για Κατασκευή Τεχνητής Οδοντοστοιχίας

Από την αρχή μέχρι το τελικό φινίρισμα, όλες οι συσκευές για αποδοτική κατασκευή οδοντοστοιχιών από μια ενιαία πηγή:

Με τη βοήθεια του αρθρωτήρα Contact A, θα είστε σε θέση να υλοποιήσετε ιδανικές συγκλείσεις. Το ακρυλικό PalaXpress και ο εφαρμογέας Palajet εξασφαλίζουν υψηλής ακρίβειας τοποθέτηση και βέλτιστη εφαρμογή χωρίς την αυξήσετε την σύγκλειση. Η συσκευή πολυμερισμού πεπιεσμένου αέρα Palamat elite διαθέτει τέσσερις προγραμματισμένες διεργασίες πολυμερισμού για όλα τα ακρυλικά Pala.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.