ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
PreVISION

PreVISION

PreVISION® - αξιοπιστία στις προσωρινές αποκαταστάσεις

Η προσωρινή αποκατάσταση των παρασκευασμένων δοντιών αποτελεί βασικό μέρος στη διαδικασία της δημιουργίας προσωρινών. Εκτός από τα υλικά για την κατασκευή των προσωρινών στεφανών και γεφυρών η σειρά PreVISION περιλαμβάνει επίσης μια προσωρινή κονία ενός-συστατικού έτοιμη προς χρήση.

Η PreVISION Temp χρησιμοποιείται για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών. Σας επιτρέπει να παρέχετε στους ασθενείς σας μια σταθερή και υψηλής αισθητικής προσωρινή εργασία με καλές μηχανικές ιδιότητες.

Η PreVISION Cem είναι μια έτοιμη προς χρήση, χωρίς ευγενόλη, ενός συστατικού προσωρινή κονία. Είναι κατάλληλη για την αξιόπιστη συγκόλληση των προσωρινών στεφανών και γεφυρών αλλά και για την προσωρινή συγκόλληση των μόνιμων εργασιών.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.