ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υλικά οδοντοστοιχιών

Υλικά οδοντοστοιχιών

Η βέλτιστη λύση για κάθε ένδειξη: Το σύστημα Pala έχει όλα όσα χρειάζεστε για την κατασκευή υψηλής ποιότητας προθετικών εργασιών, από το καλύτερο ακρυλικό μέχρι και εξαρτήματα πρώτης κατηγορίας.

Ως πρωτοπόρος στον τομέα των προσθετικών υλικών, η Kulzer έχει παρουσιάσει τα ακρυλικά PMMA στην οδοντιατρική περισσότερα από 75 χρόνια τώρα. Εφαρμόζουμε συνεχώς καινοτόμες μεθόδους για τη βελτιστοποίηση των ακρυλικών οδοντοστοιχιών Pala για τις προσθετικές ανάγκες σας. Αυτό σας επιτρέπει να μπορείτε να κατασκευάσετε υψηλής ποιότητας οδοντοστοιχίες εύκολα και αποδοτικά από πλευράς κόστους. Όλα τα υλικά έχουν ελεγχθεί και πιστοποιηθεί για τη βιοσυμβατότητά τους. Μπορείτε να βασιστείτε στην υψηλή αντοχή, στη σταθερότητα του χρώματος, βλεννώδης μεμβράνη ανοχής /στην αντοχή της μεμβράνης βλενογόννου και στην υψηλή αισθητική για κάθε ένδειξη.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.