ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Συσκευές Πολυμερισμού

Συσκευές Πολυμερισμού

Ανεξάρτητα από το είδος πολυμερισμού θερμικού ή φωτός: Οδοντιατρικά ακρυλικά που πολυμερίζονται με ασφάλεια και ομοιόμορφα με τις μονάδες πολυμερισμού μας - για αποτελέσματα με αντοχή και υψηλή βιοσυμβατότητα.

Η συσκευή πολυμερισμού Hilite power διευκολύνει τον αξιόπιστο και αποτελεσματικό πολυμερισμό των υλικών φωτοπολυμερισμού, για παράδειγμα σε εμφράξεις ρητίνης. Η συσκευή πολύμερισμού υπο πίεση Palamat elite είναι ιδανική για εφαρμογή ψυχρού και θερμού πολυμερισμού κατά τη διάρκεια της κατασκευής προσθετικών εργασιών.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.