ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ακρυλικά ψυχρού πολυμερισμού

Ακρυλικά ψυχρού πολυμερισμού

Η σειρά Pala έχει το τέλειο ακρυλικό για κάθε εφαρμογή: από υλικά ανθεκτικά στη θραύση για εμφυτευματικές εργασίες μέχρι και υλικά με διαφορετικές ιδιότητες εργασίας.

Ο πίνακας ενδείξεων Pala παρουσιάζει μια επισκόπηση των Pala προσθετικών ακρυλικών μας, καθώς και τις κατάλληλες ενδείξεις και διαδικασίες προετοιμασίας. (Κάντε κλικ δεξιά στο "Βρείτε το κατάλληλο ακρυλικό".)

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.