ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υγρό πυροχωμάτων BS Liquid 2
Υγρό πυροχωμάτων BS Liquid 2

Υγρό πυροχωμάτων BS Liquid 2

Τα υγρά της Kulzer είναι σχεδιασμένα για σκόνες πυροχωμάτων και προσαρμοσμένα για χρήση σε διάφορα πυροχώματα.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Προδιαγραφές

Μορφή παράδοσης: Κωδ:
μπουκάλι 900 ml 6601 9996
Δοχείο 3 λίτρων 6601 9997
Δοχείο 10 λίτρων 6601 9998

ΛΗΨΕΙΣ

Οδηγίες Χρήσεως

Επικοινωνία