ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Κράματα μη πολύτιμων μετάλλων

Κράματα μη πολύτιμων μετάλλων

Κράμα συγκόλλησης μη πολύτιμων μετάλλων για συμβατικά κεραμικά ειδικά για HeraCeram σύμφωνα με τα πρότυπα EN ISO 9693-1 και 22674.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.