ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Υλικά Προσωρινών Εργασιών

Υλικά Προσωρινών Εργασιών

Γιατί και οι προσωρινές πρέπει να είναι αξιόπιστες

Η προσωρινή αποκατάσταση των τεχνητών δοντιών αποτελεί βασικό στάδιο στη διαδικασία κατασκευής στεφανών και γεφυρών. Εκτός από την προστασία των δοντιών, προσφέρει στον ασθενή τη δυνατότητα να αποκτήσει μια εικόνα για τη μόνιμη αποκατάσταση.

Ως εκ τούτου, σας υποστηρίζουμε με μια σειρά από προϊόντα υψηλής απόδοσης. Εκτός από τα υλικά για την κατασκευή προσωρινών στεφανών και γεφυρών, η σειρά περιλαμβάνει επίσης την ενός-συστατικού προσωρινή κονία, έτοιμη προς χρήση.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.