ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
HeraCeram® NP-Primer
HeraCeram® NP-Primer

HeraCeram® NP-Primer

Συνδετικός παράγοντας HeraCeram με μη πολύτιμα κράματα

ΛΗΨΕΙΣ

Οδηγίες Χρήσεως

Επικοινωνία

  • HeraCeram®

    HeraCeram®

    Η HeraCeram είναι το κεραμικό υλικό για την επικάλυψη συμβατικών κραμάτων μεταλλοκεραμικής με συντελεστές θερμικής διαστολής CTE από 13.5 – 14.9 μm/mK.

  • HeraCeram® Saphir

    HeraCeram® Saphir

    Το σύστημα κεραμικών HeraCeram Saphir αποτελεί ιδανική επιλογή για την επικάλυψη συμβατικών κράματων μεταλλοκεραμικής με εύρος CTE (συντελεστή θερμικής διαστολής) από 13,5 έως 14,9 μm/mK