ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Agfa

Agfa

Τέλεια διαγνωστική ποιότητα εικόνας

Η σειρά Agfa Dentus περιλαμβάνει ενδοστοματικά και εξωστοματικά ακτινογραφικά φιλμ. Υποστηρίζεται από κατάλληλες οθόνες ενίσχυσης, κασέτες φιλμ για εξωστοματικές λήψεις και χημικά επεξεργασίας. Τα φιλμ ακτίνων Χ για ενδοστοματικές και εξωστοματικές εφαρμογές διατίθενται σε όλες τις τυποποιημένες μορφές που χρησιμοποιούνται στα ιατρεία. Όλα τα φιλμ ακτίνων Χ της Agfa Dentus παρέχουν υψηλή ποιότητα εικόνας με χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Το φιλμ αντιγραφής Agfa Dentus διατίθεται για τη δημιουργία αντιγράφων των εξωστοματικών ακτινογραφιών για ασθενείς, οδοντιάτρους που συνεχίζουν τη θεραπεία, ασφαλιστικές εταιρείες και σκοπούς τεκμηρίωσης.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.