ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Extraoral X-ray Films

Εξωστοματικά φιλμ ακτίνων Χ

Για υψηλότερες διαγνωστικές απαιτήσεις.

Το Agfa Dentus Ortholux είναι ένα ορθοχρωματικό (πράσινης ευαισθησίας) εξωστοματικό φιλμ, για υψηλότερη λαμπρότητα και ανάλυση λεπτομερειών, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί με όλες τις εμπορικές οθόνες ενίσχυσης με ευαισθησία στο πράσινο, π.χ. Agfa Dentus Ortho. Χάρη στη σύγχρονη τεχνολογία κρυστάλλου και γαλακτώματος, τα φιλμ Agfa Dentus Ortholux εγγυώνται εξαιρετικές ιδιότητες εικόνας σε χαμηλή δόση ακτινοβολίας. Το Agfa Dentus Duplicating είναι ένα φιλμ αντιγραφής για την αντιγραφή φιλμ ακτίνων Χ με ίση τονική τιμή.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.