ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Intraoral X-ray Films

Ενδοστοματικά φιλμ ακτίνων Χ

Όχι μόνο ασφαλές - αλλά και άνετο.

Το Agfa Dentus M2 Comfort είναι ένα υπερευαίσθητο ενδοστοματικό φιλμ σε Softopac, με ιδιαίτερα υψηλή ποιότητα εικόνας και πολύ χαμηλή απαίτηση δόσης ακτινοβολίας. Το Agfa Dentus M2 Comfort είναι συμβατό με όλα τα γνωστά ακτινολογικά μηχανήματα. Μπορεί να υποστεί φωτοχημική επεξεργασία με όλα τα συνήθη χημικά υγρά ακτίνων Χ χειροκίνητα ή με μηχάνημα. Κατά την αλλαγή σε M2 Comfort δεν απαιτείται πρόσθετη δοκιμή αποδοχής (σύμφωνα με τους κανονισμούς ακτινογραφίας). Τα φιλμ Agfa Dentus D, E και E/F δεν είναι μόνο ασφαλή αλλά και άνετα για τους ασθενείς λόγω της ιδιαίτερα μαλακής συσκευασίας.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.