ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
X-Ray Materials

Υλικά ακτίνων Χ

Τέλεια διαγνωστική ποιότητα εικόνας

Η σειρά Agfa Dentus περιλαμβάνει ενδοστοματικά και εξωστοματικά ακτινογραφικά φιλμ. Υποστηρίζεται από κατάλληλες οθόνες ενίσχυσης, κασέτες φιλμ για εξωστοματικές λήψεις και χημικά επεξεργασίας. Τα φιλμ ακτίνων Χ για ενδοστοματικές και εξωστοματικές εφαρμογές διατίθενται σε όλες τις τυποποιημένες μορφές που χρησιμοποιούνται στα ιατρεία. Όλα τα φιλμ ακτίνων Χ της Agfa Dentus παρέχουν υψηλή ποιότητα εικόνας με χαμηλή δόση ακτινοβολίας.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.