ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Accessoires films radiologiques

Βοηθήματα X-Ray

Βέλτιστη επεξεργασία

Οι κασέτες φιλμ της Agfa διαθέτουν ένα πατενταρισμένο μαγνητικό σύστημα press proof, το οποίο εξασφαλίζει ισχυρή και ομοιογενή επαφή φιλμ/φύλλου και εγγυάται έτσι την υψηλότερη ευκρίνεια της εικόνας. Πατενταρισμένο μαγνητικό σύστημα press proof μεταξύ φύλλων και φιλμ. Ο συνδυασμός του εμφανιστικού υγρού Agfa Dentus και του σταθεροποιητικού υγρού Agfa Dentus, εξασφαλίζει ποιοτικές εικόνες υψηλής ποιότητας για ενδοστοματική και εξωστοματική τεχνική.

Product data is loading, please be patient.
Product data is loading, please be patient.